0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Prezydent Frankiewicz patronem gimnazjum na os.Piastowskim

Contributed by mariuszw on Oct 13, 2010 - 10:21 PM

Sprawy społeczne

Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta Poznania zdecydowała o nadaniu z dniem 5 listopada 2010 r. Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 na os.Piastowskim imienia Prezydenta Macieja Frankiewicza.

W uzasadnieniu uchwały Rada Miasta czytamy:

,,Z wnioskiem o nadanie Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu imienia Prezydenta Macieja Frankiewicza, z upoważnienia Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wystąpiła pani mgr Barbara Czeszewska – dyrektor szkoły.

Wśród społeczności gimnazjalnej od zawsze istniało głębokie przekonanie o potrzebie posiadania patrona, który ściśle związany byłby z Poznaniem, a jego osobowość, osiągnięcia i charyzma stanowiłyby dla uczniów Gimnazjum nr 31 wzór godny naśladowania. Wielokrotnie podkreślano też, że czyny i dokonania patrona winny pomagać w realizacji programu wychowawczego placówki, zwłaszcza zadań wynikających z edukacji patriotycznej i regionalnej.

Prezydent Maciej Frankiewicz - wybitna postać poznańskiego podziemia, działacz polityczny, samorządowy i sportowy, a w latach 1998-2009 zastępca prezydenta miasta Poznania ds. oświaty, kultury i sportu - znakomicie wpisał się w przyjęte założenie.

Dokonania prezydenta Macieja Frankiewicza, jego upór w dążeniu do celu, niezłomność i nieustraszona postawa w czasach działalności opozycyjnej są niewyczerpanym źródłem dla podejmowania działań wychowawczych kształtujących właściwą postawę patriotyczną uczniów. Poznanie jego licznych zasług dla rozwoju naszego miasta staje się natomiast inspiracją do kształtowania wśród młodzieży gimnazjalnej poczucia tożsamości historycznej i kulturowej oraz pogłębiania ich więzi ze swoją „Małą Ojczyzną”. Dokonania

i pasja, z jaką uprawiał i propagował sport, jest też niewątpliwie wzorem dla młodych uczniów – sportowców z Gimnazjum nr 31. Przyczynia się również do popularyzowania wśród nich wszechstronnej aktywności fizycznej.

Osoba prezydenta Macieja Frankiewicza stała się społeczności gimnazjalnej bliska zarówno ze względu na reprezentowane przez patrona wartości i osobowość, jak i aktywne wspieranie przez niego rozwoju sportu pływackiego w tej placówce, zainteresowanie osiąganymi przez uczniów wynikami w tej dyscyplinie sportu oraz zaangażowanie w realizację wielu ważkich i istotnych dla tej szkoły zadań.

Za zasługi w walce o niepodległość Polski prezydent Maciej Frankiewicz odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie - w uznaniu zasług w pracy samorządowej, działań na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu oraz działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju - otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Wybór prezydenta Macieja Frankiewicza na patrona Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 zyskał pełną aprobatę jego małżonki, pani Joanny Frankiewicz.

Uroczystość nadania imienia planuje się na dzień 5 listopada 2010 r."