0News

Articles | Sportowe

Articles: Dziś - Turniej koszykówki ulicznej

Contributed by mariuszw on Jun 04, 2006 - 10:16 AM

Sportowe

W ramach rozpoczynających się dziś DNI SPORTU - organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" oraz Dom Kultury "Polan STO" (potrwają one w sumie do 14 czerwca)

o godzinie 10.00 odbędzie się turniej koszykówki ulicznej na boisku szkolnym SP nr 50 na os.Stare Żegrze.
Zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych zmagać się będą o Puchar Prezesa WZKosz i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM "OM" - Wojciecha Chomicza.

Footnote: MW