0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Gimnazjum im. Unii Europejskiej do likwidacji

Contributed by krzysztofsz on Feb 28, 2012 - 01:03 PM

Sprawy społeczne

W dniu 28 lutego Rada Miasta Poznania wyraziła wolę likwidacji Gimnazjum nr 24 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.
Za likwidacją głosowało 19 radnych, przeciwko 12, a trzech wstrzymało się od głosu. Gimnazjum ma być wygaszane do roku 2014. Oznacza to, iż uczniowie uczęszczający do tej szkoły ukończą ją, jednak nie będzie prowadzony nabór. Glosowanie zostało poprzedzone burzliwą dyskusją, w której wzieli udział m.in. dyrektor szkoły Maria Zaremba-Ślachciak, radna Katarzyna Kretkowska, radny Przemysław Alexandrowicz.

Footnote: Źródło: informacja własna