0News

Articles | Parafie-Ratajskie

Articles: Zmiany personalne w ratajskich parafiach

Contributed by krzysztofsz on Jul 05, 2013 - 04:06 PM

Parafie-Ratajskie

Jak co roku, w okresie wakacyjnym ma miejsce rotacja kapłanów w parafiach archidiecezji. Zmiany dotyczą również parafii na Ratajach.
Dekretem księdza arcybiskupa dotychczasowy proboszcz parafii pw. Św. Rocha ks. kan. Mateusz MISIAK objął 1 lipca parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu (kościół farny). Jego miejsce zajął ks. Piotr GARSTECKI.
Z parafii pw. Św. Rocha odejdzie (24 sierpnia) również ks. Jacek ROGALSKI. Jego nowym miejscem posługi będzie parafia pw. Świętej Trójcy w Poznaniu, gdzie ma nadzorować budowę nowego kościoła na os. Dębina. W miejsce księdza Rogalskiego został skierowany ks. Krzysztof GRZEŚKOWIAK, który będzie sprawował funkcję duszpasterza akademickiego w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii pw. Św. Rocha.
24 sierpnia z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odejdzie ks. Michał MIARA (mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu). Do pomocy w jego dotychczasowej parafii zostali skierowani: ks. Przemysław WĘGRZYN oraz ks. Przemysław ZGÓRECKI, który jednocześnie został skierowany na stacjonarne studia doktoranckie z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Footnote: Źródło: http://www.archpoznan.pl/