0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Monitorowane szkoły na Żegrzu

Contributed by mariuszw on Jun 19, 2006 - 05:18 PM

Sprawy społeczne

Dobra informacja dla rodziców uczniów szkół z terenu Żegrza. Od niedawna w SP nr 64 na Orła Białego działa 11 zainstalowanych kamer wewnętrznych oraz 3 kamery na zewnątrz budynku. Nowe kamery przybyły też w Zespole Szkół na Starym Żegrzu. Wszysto za sprawą Rady Osiedla Żegrze.
Podjęte w lutym br. działania przez radnych Osiedla ,,Żegrze'' w zakresie dofinansowania zakupu monitoringu wizyjnego w SP nr 64 na os.Orła Białego oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze zakończyły się pomyślnie.

Od niedawna bowiem w SP nr 64 działa 11 zainstalowanych kamer wewnętrznych oraz 3 kamery na zewnątrz budynku, a także nowoczesny rejestrator cyfrowy, który pozwala pracownikowi szkoły mieć podgląd na obraz ze wszystkich kamer.

Z kolei w szkole na os. Stare Żegrze przybył nowy rejestrator cyfrowy oraz 3 kamery zewnętrzne, rozszerzając w ten sposób istniejący w szkole wewnętrzny system wizyjny. Docelowo w planach na następny rok będzie jeszcze m.in. zwiększenie ilości kamer zewnątrz budynku.Środki na monitoring obydwu szkół pochodziły przede wszystkim z budżetu Rady Osiedla ''Żegrze'', a także z miejskiego programu ,,Bezpieczne miasto" oraz dodatkowo z Wydziału Oświaty UMP.Zdaniem radnych osiedla i dyrekcji obu szkół, dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Footnote: Portal Rataje.com.pl