0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Akcja Lato na Żegrzu

Contributed by mariuszw on Jun 25, 2006 - 12:08 PM

Sprawy społeczne

Jak co roku, Rada i Zarząd Osiedla ''Żegrze'' wesprze organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu osiedli Orła Białego, Polan i Stare Żegrze, które pozostaną w domu podczas wakacji.
W ramach letniej akcji Rada Osiedla ,,Żegrze" sfinansuje wypoczynek dla 80 najbardziej potrzebujących dzieci, którego organizację powierzono w tym roku Dyrekcji SP nr 64 oraz Kierownictwu Domu Kultury "Polan 100". O wytypowanie kandydatów do udziału w tej akcji poproszono oddziały Caritas z parafii na os. Stare Żegrze i Orla Białego . Da to gwarancję, że w akcji wezmą udział dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

W ramach programu przygotowanego przez DK "Polan 100" dzieci wezmą udział m.in. w wyjazdach na pływalnię krytą, nad Maltę oraz do ZOO. Pojadą także do Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu i Rolnictwa w Szreniawie oraz będą uczestniczyć w zajęciach w Centrum Rekreacji NIKU.Ponadto Rada Osiedla "Żegrze" tak jak w latach poprzednich, przyłączy się do organizacji wakacyjnych "Wtorków z Bogiem", których inicjatorem jest parafia p.w. Św. Mateusza z Orła Białego. W każdy wtorek (z wyj.15.08.i 29.08.), trzydzieścioro dzieci z terenu Osiedla "Żegrze" będzie mogło obejrzeć na przedpołudniowych seansach premierowe filmy w Kinepolis. Zapisy chętnych przyjmowane będą w zakrystii po niedzielnych mszach św., a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zbiórki odbywać się będą we wtorki o godz. 10.00 przed Kościołem, skąd po wspólnej modlitwie dzieci przejdą pod opieką nauczycieli ze SP nr 64 spacerem do kina.

W razie niepogody dzieci spędzą czas w szkole, gdzie będą organizowane konkursy plastyczne oraz turnieje sportowe i rekreacyjne z nagrodami.Na zakończenie wakacji dzieci i młodzież będą mogły również uczestniczyć w dwóch całodziennych wycieczkach autokarowych wiodących szlakami historii Polski, połączonych ze zwiedzaniem Bazyliki w Licheniu. Ogłoszenia o terminach wyjazdów i przyjmowaniu zgłoszeń wywieszone będą w gablotach kościelnych, a także Rady Osiedla ''Żegrze''.

Footnote: MW