Articles: Projektowanie bezpiecznych przestrzeni na Osiedlu

Contributed by rataje.com.pl on Feb 17, 2006 - 05:56 PM

24 listopada br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się cykliczne spotkanie Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania, skupiającego 68 samorządów pomocniczych, wśród nich m.in. z Żegrza.

Jednym z głównych tematów spotkania było zaprezentowanie przez przedstawicieli poznańskiej policji „Koncepcji Bezpiecznych Przestrzeni”, opierającej się na popularnej w Europie strategii Crime Prevention Through Environmental Design czyli Zapobieganie Przestępczości Poprzez Projektowani Przestrzeni.
Wyjaśniając bliżej chodzi oto, by minimalizować przestępczość oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców tworząc ów bezpieczny obszar (okolicę) już na etapie projektowaniu osiedla lub później przy innych inwestycjach, zwracając uwagę m.in. na odpowiednie rozmieszczenie wejść do klatek schodowych, ogrodzeń, zieleni, ławek itp. oraz na dyskretną obserwację terenu w celu zapobieżenia przestępstwom.

Wśród zatem praktycznych wskazówek podanych na spotkaniu przez policję (pasujących także do realiów naszego Osiedla), które wspólnymi siłami samorządy pomocnicze, spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy oraz odpowiednie służby mogą się kierować jest m.in. dbałość o odpowiednie oświetlenie terenu /naprawa zniszczonego lub postawienie dodatkowych lamp przy wejściach do bloków/; przycinanie wybujałej roślinności oraz eliminowanie miejsc, także w budynkach, gdzie może ukryć się potencjalny napastnik; wreszcie bieżące usuwanie uszkodzeń, grafitii oraz porządkowanie zaniedbanych skwerów /gdzie pozory braku gospodarza prowokują do zbyt swobodnego zachowania, aktów wandalizmu i kradzieży/.

Jak zatem widać, wiele z tych elementów zależy także od nas - mieszkańców, a także gospodarzy budynków, administracji oraz właścicieli prywatnych posesji.

Samorząd Pomocniczy Żegrze jest gotów włączyć się w te działania, przy wsparciu mieszkańców, i współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową i innymi odpowiednimi służbami. Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć coś pozytywnego.
Footnote: Mariusz Wiśniewski, 01/12/2005
Links