0News

Articles

Articles: Nowy sprzęt sportowy na Żegrzu

Contributed by rataje.com.pl on Feb 17, 2006 - 06:45 PM

Z inicjatywy Komisji ds. Ładu i Bezpieczeństwa Osiedla Żegrze, Zarząd Osiedla wystąpił we wrześniu 2005 r. z wnioskiem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania o zakup w ramach środków finansowych z budżetu miasta na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Osiedla Samorządowego Żegrze /obszar os.Orła Białego, St.Żegrza, Polan/.
Wniosek ten został pozytywne rozpatrzony i do końca minionego roku na terenie boiska szkolnego SP nr 64 na os.Orła Białego przybyły 2 stojaki jednosłupowe wraz z tablicami do gry w koszykówkę, zaś na boisku szkolnym SP nr 50 na os. Stare Żegrze 2 stoły betonowe do tenisa stołowego. Łącznie na ten cele miasto przekazało szkołom 12 200 zł. Istotą tej inwestycji jest zasada, że sprzęt ten będzie dostępny dla ogółu dzieci i młodzieży z obszaru naszego Osiedla.

Mariusz Wiśniewski

Footnote: Mariusz Wiśniewski, 03/01/2006