0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Biura Porad Obywatelskich na Ratajach

Contributed by mariuszw on Feb 25, 2007 - 10:24 AM

Sprawy społeczne

Od lutego 2006 roku na Ratajach działają dwa Biura Porad Obywatelskich - dla Rataj Północnych i Rataj Południowych.
Dla mieszkańców z północnych Rataj - Biuro powstało przy parafii pw.św.Łukasza na os.Rusa /dyżury w środy w godz.18-19.30/.Z kolei dla mieszkańców południowych Rataj /czyli obszar wszystkich osiedl poniżej trasy katowickiej/ Biuro działa przy parafii na os.Stare Żegrze /ul.Gołężycka 12/ - dyżury od marca br. odbywają się w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 18.30-19.30.Celem Biur Porad Obywatelskich jest bezpłatne świadczenie pomocy w zakresie:

- ułatwiania kontaktów z urzędami i innymi instytucjami publicznymi na terenie Poznania

- aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia np. jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych o pracę, jak napisać CV i list motywacyjny itp.

- wymiany ofert pracy dorywczej między mieszkańcami

- pośrednictwa w organizowaniu pomocy sąsiedzkiej..

Footnote: Info.własna