0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Niewidomi i słabowidzący otrzymają mapy komunikacyjne Poznania

Contributed by rataje.com.pl on Mar 05, 2007 - 11:19 PM

Sprawy społeczne

Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych "Być potrzebnym" w Owińskach zakończyło prace nad Planem Komunikacyjnym Poznania dla niewidomych i słabowidzących. Plan składa się z 11 pełnokolorowych plansz formatu A3 drukowanych w sposób dostępny dotykowo w nowoczesnej technologii lakieru lanego.
Odbiorcami i użytkownikami Planu Komunikacyjnego Poznania będą niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Poznania. Plan został wydany w nakładzie 700 egzemplarzy.Pomysł został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Miasta. Na projekt opracowania map wypukłych przeznaczono z budżetu 100 000 zł. Pieniądze pochodziły z nagrody otrzymanej za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie "Równe szanse, równy dostęp 2005" na najlepszy program działań realizowany przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nakład będzie rozprowadzany wg wskazań Polskiego Związku Niewidomych - okręgu wielkopolskiego oraz organizacji i instytucji miasta Poznania zrzeszających mieszkańców miasta z dysfunkcjami wzroku.Użytkownikami Planu Komunikacyjnego będą też niewidomi, dzieci i młodzież, z Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach. Warunkiem bezpłatnego otrzymania Planu Komunikacyjnego będzie uczestnictwo w kursie posługiwania się nim organizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach przez Stowarzyszenie "Być Potrzebnym".

Stowarzyszenie bardzo prosi o kontakt pod adresem biuro@niewidomi.org.pl wszystkich zainteresowanych otrzymaniem Planu Komunikacyjnego.

Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad opracowaniem i wydaniem Planu Komunikacyjnego Poznania dla Niewidomych i Słabowidzących na początku 2006 roku. Ideą było stworzenie z grupy osób z dysfunkcjami wzroku zespołu konsultacyjnego, który pod kierunkiem autorów technologii wytwarzania map dla niewidomych, nauczycieli orientacji przestrzennej oraz kartografów, stworzy Plan Komunikacyjny Poznania.Polski Związek Niewidomych (okręg wielkopolski), stowarzyszenia i instytucje zrzeszające osoby niewidome i słabowidzące w Poznaniu oraz Ośrodek dla Niewidomych w Owińskach wydelegowały do prac nad projektem swoich przedstawicieli. Prace trwały rok i zakończyły się wydaniem Planu w nakładzie większym niż pierwotnie planowano. W trakcie prac opracowano nowatorską technologię druku wypukłego pozwalającą obniżyć koszty druku w stosunku do technologii dotychczas stosowanej, a jednocześnie znacząco zwiększyć zakres ilości plansz. Zamiast planowanych uprzednio 422 egzemplarzy składających się z 7 plansz udało się wydać Plan Komunikacyjny w nakładzie 700 egzemplarzy, w skład których wchodzi aż 11 plansz formatu A3.

W Polsce do chwili obecnej wykonano Plan Warszawy dla niewidomych w wersji testowej 20 sztuk w technologii papieru puchnącego. Poznań jest więc pierwszym miastem w Polsce (i prawdopodobnie w Europie), gdzie udało się wydać w najnowocześniejszej technologii i w tak znaczącym nakładzie Plan Komunikacyjny.

Warto dodać, że mapa Poznania dla niewidomych to nie jedyne ułatwienie dla tej grupy mieszkańców miasta.Od ponad 2 lat oficjalne miejskie strony internetowe są budowane i publikowane

we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zgodnie z zasadami dostępności, pojmowanej jako zbiór standardów opisujących metody i wytyczne tworzenia serwisów WWW w sposób umożliwiający wygodny dostęp jak najszerszemu gronu odbiorców. Serwisy spełniające te standardy mogą być bez trudu wykorzystywane przez osoby niewidzące, niedowidzące, użytkowników mniej popularnych przeglądarek czy platform mobilnych.Dzięki zastosowaniu tych zasad oraz standardów określających dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych Miejski Informator Multimedialny oraz Biuletyn Informacji Publicznej już teraz mogą być odbierane przez niewidomych internautów korzystających z różnych specjalistycznych programów do korzystania z internetu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Dzięki współpracy z ośrodkiem w Owińskach, jeszcze w marcu br. zostanie uruchomiona specjalna wersja BIP umożliwiająca korzystanie z tego informatora osobom słabowidzącym.

Footnote: Żródło: www.city.poznan.pl