0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Zbierano krew na Ratajach

Contributed by rataje.com.pl on Mar 25, 2007 - 05:43 PM

Sprawy społeczne

Ratajski Dom Harcerza ,,Skaut” oraz Polski Czerwony Krzyż zorganizował w niedzielę  akcję honorowego krwiodawstwa. Zbiórka krwi odbyła się w siedzibie RDH ,,Skaut” na osiedlu Piastowskim 104 w Poznaniu.