0News » Articles

Projektowanie bezpiecznych przestrzeni na Osiedlu

Contributed by rataje.com.pl on Feb 17, 2006 - 05:56 PM
24 listopada br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się cykliczne spotkanie Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania, skupiającego 68 samorządów pomocniczych, wśród nich m.in. z Żegrza.

Jednym z głównych tematów spotkania było zaprezentowanie przez przedstawicieli poznańskiej policji „Koncepcji Bezpiecznych Przestrzeni”, opierającej się na popularnej w Europie strategii Crime Prevention Through Environmental Design czyli Zapobieganie Przestępczości Poprzez Projektowani Przestrzeni.

Footnote: Mariusz Wiśniewski, 01/12/2005

First Page Previous Page Page 56 / 56 (1376 - 1376 of 1376 Total)